Dec 302011
 

Jag använder VMware Player för att köra några virtuella maskiner. Till en början var det enbart en maskin som hade många olika roller i det jag laborerade med. Då var det inte några problem med enda virtuella maskins nätverks-konfiguration och alla behov jag hade uppfylldes. Med tiden ville jag utveckla min lab-miljö till att vara flera virtuella maskiner med olika roller fördelade per maskin.

Kraven blev så här:
3 virtuella maskiner.
OS MS Server 2008 R2 64bit.
Statiska IP-adresser.
1 domain controller för en domän (inkluderande en DNS).
Alla 3 maskinerna på samma IP subnet med obegränsad kommunikation mellan dem.
Alla 3 maskinerna ska ha Internet-åtkomst.

Problem uppstod när jag satte upp lab-miljön enligt kraven ovan och saknade kontroll över närverksinställningarna. Det kändes instängt och fyrkantigt. Vid tilldelning av nätverkskort till den virtuella maskinen så passade inget alternativ bra för helhetsbilden. Dess utom önskade jag kontroll över vilket IP subnet som ska användas och hur stor del av mitt subnet som ska gå till DHCP-scope’t och vad som blir över till mina statiska tilldelningar.

Känner ni igen scenariot? Då kanske det här kan hjälpa er. Lösningen är inte så svår. 🙂 Efter lite googling hittade jag att VMware Player har ett gränssnitt för att konfigurera näten, det är bara det att den binären installeras inte default, så handpåläggning krävs för att få den på plats. Det är lösningen på kontrollen över näten!

För att uppfylla mina krav ovan om att alla maskiner ska vara på samma nät, så vill jag i i Virtual Machine Settings tilldela ett nätverkskort per maskin av typen Host-only. Efter detta har maskinerna obegränsad kommunikation med varandra och jag har skaffat mig kontroll över IP subnet samt adresser för DHCP och statisk tilldelning. Men det här ger inte någon utav maskinerna åtkomst till Internet via min värddator. Lösningen på det kan göras på lite olika sätt. Jag valde att i Virtual Machine Settings tilldela ytterligare ett nätverkskort till en utav maskinerna av en typ som ger åtkomst till Internet. Jag valde typen NAT men det borde fungera bra med Bridged också. Sedan aktiverade jag Internet-delning på denna maskin och de andra maskinerna får åtkomst till Internet via maskinen.

I min lab-miljö har jag en server som agerar domain controller. Den kommer alltid att vara igång när jag laborerar. Därför föll valet naturligt att tilldela det extra nätverkskortet till den. Har man den avstängd, ja då försvinner naturligtvis Internet-åtkomsten för de andra maskinerna. Mina maskiner med endast ett nätverkskort av typen Host-only konfigureras att ha både DNS och default gateway till IP-adressen på det nätverkskort som har typen Host-only i min virtuella maskin med två nätverkskort och Internet-delning.

Så där! Nu är all kommunikation på plats och under användarens fulla kontroll! 🙂 Hoppas det här kan vara till någon hjälp. Nedan följer några print screen’s på arbetet. Notera att med nya versioner av VMware Player kan förutsättningar förändras både till det bättre och till det sämre. När du läser det är kanske det är helt förlegat.

VMware Player Nätverk 01
Extrahera alla filer i installationspaketet (EXE-filen) till en mapp, här kallad katalognamn.


VMware Player Nätverk 02
I mappen ovan, sök upp filen network.cab.


VMware Player Nätverk 03
Öppna filen network.cab och i den, sök upp filen vmnetcfg.exe.


VMware Player Nätverk 04
Kopiera in filen vmnetcfg.exe i mappen för din VMware Player-installation.


VMware Player Nätverk 05
Om du startar vmnetcfg.exe så får du kontroll över konfigurationen av de nät som tilldelas med de olika typerna. Eventuellt kanske du måste tilldela olika typer till dina maskiner först så att de används (se nedan)???


VMware Player Nätverk 06
Tilldela två nätverkskort till din gateway-maskin. En utav typen Host-only och en av typen NAT.


VMware Player Nätverk 07
Konfigurera IP på NAT-nätverkskortet. Jag valde statisk och en lämplig IP utifrån vad jag hade konfigurerat med vmnetcfg.exe.


VMware Player Nätverk 08
Aktivera Internet-delning på NAT-nätverkskortet.


VMware Player Nätverk 09
Konfigurera IP på Host-only nätverkskortet. Jag valde statisk och en lämplig IP utifrån vad jag hade konfigurerat med vmnetcfg.exe. OBS! Ingen default gateway konfigureras.


VMware Player Nätverk 10
På övriga maskiner tilldelas endast ett nätverkskort och det av typen Host-only. Gör om det för varje maskin, i mitt fall två.


VMware Player Nätverk 11
Konfigurera IP adress på det enda nätverkskort som finns i övriga maskiner. Jag valde statisk och en lämplig IP utifrån vad jag hade konfigurerat med vmnetcfg.exe. Här konfigureras defult gateway till den IP-adress din gateway-maskin har på sitt Host-only nätverkskort.