May 032015
 

IMG_1371

Idag har jag haft en heldag ute i skogen. Dagen inleddes med årsmöte i Stavs Jaktklubb. Vi är i dagsläget, efter årsmötet, 14 man med ett par nyinvalda medlemmar. Årsmötet var rätt snabbt avklarat då vi dels inte har så många frågor att behandla, men dess utom har vi väldigt kul tillsammans och de frågor vi alla kanske inte tycker lika om, kommer vi ändå överens om efter bra diskussioner. Jag vet att alla jaktlag inte har så enkelt. Flera jaktlag verkar ha rätt konfliktartade årsmöten.

Efter mötet hade vi arbetsdag. Jag och en jaktkompis skötte älg och rådjursspillningsinventering. Det är av stor vikt att jägarkåren sköter inventeringar, observationsrapporter och rapporter över fällda vilt. Det är statistik som är väldigt viktig då den påverkar vilka vilt som ska tillåtas jagas, under vilken tid och i vilken omfattning. Just denna inventeringstyp går ut på att söka upp ett antal punkter. 40 stycken utlagda efter sidorna på en kvadrat enligt bilden nedan. Vid varje punkt ska spillningshögar inventeras. För rådjur räknas alla högar innanför 1,78 meters radie från punkten och för älg inom 5,64 meter. Endast högar med en viss given storlek (antal kulor) och med majoriteten av högen inom radien räknas. Dess utom ska de vara färskare än från trädens avlövning i höstas. Genom att vara så noga som möjligt och följa anvisningar blir statistiken jämförbar mellan olika områden (utförare) och över tid. Detta kopplas sedan till övriga inventeringmetoder och en uppskattning av stammarna för älg och rådjur kan räknas fram. Idag hade vi tur att skogspromenaden på fyra kilometer hamnade i trevlig skog att gå i. Inga tätningar där man knappt tar sig fram och ingen blötmark. Vädret var härligt idag och skogsturen var riktigt trevlig!

IMG_1386

(Detta bloginlägg räknas som nummer 18 av 53 i Blog53.)

Aug 242013
 

Foto 365 2013-08-24

Foto 365, foto nummer 236, lördag 2013-08-24
Idag var det egentligen inte tänkt att jag skulle jaga. Men jag blev inbjuden att gästa Svenska Jägareförbundet ute på Bogesund. Under jakten var råbock, räv och grävling tillåten. Jag satt i ett pass som kallas sågen. Där har man en åker framför sig. Man ser rätt långt åt ena hållet. Jag satt inte på passet längre än 10-15 minuter innan denna bock och två getter kom ut på 350 meters avstånd. De betade längs ett dike i mitten på åkern och rörde sig sakta mot mitt håll. Efter 1,5 h hade jag bocken på 120 meter och kunde fälla den. Den slog omkull direkt på platsen och det känns bra med ett snabbt avslut. Levandevikten var 23 kg, passad 17 kg, de två hornen är 12 cm och bocken är ett år gammal. På tisdag ska jag hämta kroppen då den har hängt ett par dygn i kylrummet. Ytterligare lite välsmakande rådjurskött i frysen! 🙂

Aug 192013
 

Foto 365 2013-08-19

Foto 365, foto nummer 213, måndag 2013-08-19
Ikväll jagade jag hos Svenska Jägareförbundet Bogesund. På schemat var råbocksvakjakt. Jag har varit där ett antal gånger och ikväll fick jag ett pass i ett område på marken som jag inte besökt tidigare vilket var trevligt. Redan på väg till pass skrämde jag en get (hondjur, rådjur). Hon blev ej hårt stött utan kom fram igen efter en liten stund. Hon betade kring passet hela tiden jag satt där. Efter ett par timmar kom det fram en liten bock (handjur, rådjur). Han var på långt håll, en bit över 200 meter. Jag försökte locka på honom men han brydde sig ej. Han försvann ett tag men dök upp igen en halvtimme senare, fortfarande ointresserad av lock. Han betade sig närmare men vid avstånd 150 m lade han sig ner. Jag lockade förgäves. När klockan var 20:40 (man tilläts idag jaga till 21:25, en timme efter solnedgång) så gick geten ut på samma fält alldeles framför mitt torn. Nu passade jag på och försökte locka igen. Den här gången hörde han inte bara locket utan såg ett annat rådjur också vilket gav intresse. Han reste sig och sprang fram till geten vilket blev hans slut. Ett skott på 85 m genom lungorna gav en snabb och etiskt riktig död. Nu hänger råbocken på mörning i kylrummet på Bogesund och köttet kommer att styckas senare i veckan. Trofén var inte alls stor för en råbock men jag kommer att ta vara på den.

Aug 172013
 

Foto 365 2013-08-16

Foto 365, foto nummer 228, fredag 2013-08-16 (publicerad 2013-08-17)
Igår besökte jag Svenska Jägareförbundet på deras jaktmark på Gålö. På schemat stod råbocksjakt för vilket det var premiärdatum igår. Vid denna inäga satt jag från klockan 03:45 till 08:00. Jag lyckades inte fälla någon bock men hade en avkopplande morgon i skogen.

May 132013
 

För någon dag sedan fick jag en fråga om varför jag jagar. Man kan sammanfatta det som en sådan fråga, men hela meddelandet finner du längre ner. Jag tänkte försöka följa upp den frågan här och skriva några rader. Försöka är kanske ett ord man måste betona i den meningen för jakt är ett känsloladdat ämne för många. Lika väl som det finns dem som ogillar att jag med flera andra jagar, så finns det säkerligen dem som ogillar vad jag skriver här som svar. Det här kan man alltså skriva mycket om och vissa håller med och vissa gör det inte.

Först och främst:

Jag har respekt för åsikter. Jag säger inte att någons åsikter är fel och att mina är de rätta. Alla har rätt till sina åsikter och att få framföra dem. Med rättigheten att framföra en åsikt tycker jag att det följer med ett motkrav, att respektera att andra kan ha andra åsikter.

Det jag skriver här är inget försvar. Jag sitter inte i en situation där jag har gjort något som jag behöver försvara. Istället är det ett försök att förklara värderingar från mig och dem som jagar.

Så länge aktiviteter i samhället är accepterade och lagliga så kan man i sann demokratisk ordning tvingas köpa att aktiviteter pågår som man själv inte gillar. Okey, man kan ju framföra sina åsikter och försöka påverka politiker och hur samhället styrs men man vinner inget på att starta krig direkt med utförare. Gäller givetvis båda läger.

Anledningar jag kan komma på varför folk jagar (utan inbördes ordning):

Köttjakt – Man jagar vilt för att få kött. Det kan vara för att man äger mark och jakträtt och på så vis får väldigt billigt kött. För att man tycker om kött med viltsmak. För att man uppskattar att själv få närvara i hela kedjan från att skörda ett ostressat djur, slakta, stycka, tillaga och äta köttet. Väldigt ekologiskt alltså.

Troféjakt – Jakt där man identifierar en trofé till den jaktliga upplevelsen så pass starkt att jakten blir inriktad på djur som ger en trofé. Till exempel kan en jägare då välja att nedlägga ett han-hjortdjur framför ett hon-hjortdjur då endast hanen har horn.

Skyddsjakt – Djur jagas för att de på något sätt är ett problem. Ofta krav från medborgare, t.ex. dem som tröttnar på att rådjur äter upp blomplanteringar. Problemdjur som är en potentiell fara, t.ex. björnar som tappat respekt och rädsla för människor. Djur som förstör ekonomiska intressen så som grödor, skog, underminerar hus och andra konstruktioner eller dödar boskap/tamdjur och andra uppfödda djur. Djur som ställer till med sanitära olägenheter. Djur som utgör omedelbar trafikfara.

Social jakt – Man jagar för att man uppskattar den formen att umgås.

Nöjesjakt – Jakt för att man tycker det är spännande, roligt och ger bra naturupplevelser. Jämförbart med att fiska. Spänningen kommer med att man aldrig vet utgången av det hela.

Regleringsjakt – Vissa djurarter jagas inte alls och skyddas. Vissa djurarter tillåts man jaga väldigt fritt för att de helt krasst inte är så önskvärda i Svensk natur, t.ex. minken. Då är det inte jägare som sitter hemma på sin kammare och kommer på att minkar inte borde finnas utan systemet regleras av organisationer, forskare och myndigheter. Vissa djurarter får jagas relativt fritt. D.v.s. de kanske bara får jagas under en viss tid på året men det finns ingen gräns på hur många individer man tillåts skjuta. Till slut, vissa arter där det är reglerat både när på året man får jaga och hur många individer, ibland även specificerat per kön. Exempel på det är älgförvaltning. Där jag jagar älg har förvaltningen via länsstyrelsen fastställt ett mål om ca 6-8 älgar per tusen hektar i så kallad vinterstam. Avskjutningsmål regleras årsvis för att nå dessa siffror.

Kommersiell – Du jagar för att göra pengar av det. Sälja kött och päls helt enkelt.

Vilka anledningar gäller för mig?

Jag har lite av varje med i mina jaktliga värderingar. Det enda jag inte håller på med av punkterna ovan är jakt p.g.a. ekonomiskt intresse. Visst, jag erkänner, jag är nöjesjägare för jag uppskattar spänningen. Kött är viktigt, inte så pass viktigt att det är enbart för köttet jag jagar men om jag skjuter ett ätbart vilt så tycker jag man ska ta hand om köttet. Annat vore dålig respekt för viltet och slöseri. Skjuter jag ett djur med trofé, t.ex. horn eller ett fint skinn så är det lika där, att ta reda på det ger respekt för viltet. Sociala biten är väldigt bra i mitt fall då jag har förmånen att vara med i jaktlag där de andra är bra kompisar och kunniga jägare som delar med sig av sina erfarenheter. Eftersom jag jagar älg så är jag en kugge i förvaltningen/regleringen. Jag har även varit med på skyddsjakter där man jagat ett vilt till en fördel för ett annat, t.ex. räv för att hjälpa en svag rådjursstam.

Hur jakten genomförs:

Något lika viktigt som varför man jagar är hur man jagar.

Jakt ska givetvis vara;

Säker – Man ska inte skjuta på sådant sätt att man utsätter andra människor, hundar, djurindivider än det man skjuter på, eller egendom för direkt fara. Man ska tänka på var kulan tar vägen om man missar eller skjuter genom djuret.

Nykter – Alkohol och jakt går inte ihop.

Etisk – Man följer lagar och förordningar. Man skjuter inte hondjur som man misstänker har ungar, t.ex. en älgko som man misstänker kan ha skilts från sin kalv. Man skjuter inte sitt första skott mot viltet om man inte är övertygad om att skottet är dödande med minimalt lidande. Man nyttjar inte alla tillgängliga faktorer till sin fördel t.ex. för att genskjuta ett djur som man ser vart det är på väg om det har en GPS-sändar-försedd hund i hasorna, viltet ska ha sina chanser. Man undviker att jaga djur med svag stam även om det är tillåtet. Man väljer rätt individ att skjuta, t.ex. en äldre råbock som “gjort sitt”. Man kan välja att skjuta handjur och låta hondjuren få maximera reproduktionen, vanligt hos skogsfågel som tjäder.

Med respekt för andra i naturen – Många jaktmarker är också en mark för andra typer av friluftsmänniskor att njut i. Strövområden, fiskare, svamp/bärplockare, fågelskådare, motionärer m.m. Då och då stöter man ihop med andra. Då får man tydligt visa att man sett personen och att man har sitt vapen i säker riktning på ofarligt sätt. Självklart jagar inte jag för att döda djur för att andra inte ska få se dem.

Med kunskap och färdighet – För att få jaga måste man ha erlagt prov, teoretiskt och praktiskt. Först då får man jägarexamen och tillåts jaga. Med jägarexamen kan man ansöka om att få vapenlicens hos polisen. När detta är klart bör man i hela sitt jägarliv hålla kunskap vid liv och öva på att skjuta. För att tillåtas jaga måste man ha jakträtten på marken. Det har man om man äger marken eller om man arrenderar jakträtten av markägaren.

Varför frågan kom upp nu:

Jag jagade nyligen bäver och sköt en bäver. Efter detta skrev jag ett inlägg på bloggen med foto som ni hittar här. Det här väckte stor besvikelse för en familj som ville se bäver i samma bygd och jag har fått detta meddelande:

Hello
I will write in English as your tweets indicate you are write in both. While taking my kids through our local östgötska forest to try and find them a beaver without success I decided to google to see if I could see where my nature loving 7 and 11 year could see this rare and lovely creature. Unfortunately, the only google response I found was you showing off this lovely Tjällmo beaver dead. And we have questions. Why is it you think it is OK to take away the chance for us to see this creature which belongs in our wilderness from us. Was the pleasure of destroying life worth it? How is killing a living animal, a part of nature, compatible with someone who proclaims to be a nature lover? Surely, we do not shot and then hold up the corpse of something we love, this is something seen in films from war torn countries? For those moments of sick pleasure in your destruction, you have taken something from everyone else.
Grateful for any insight you can have on this upsetting behavior.

/Nancy

Just när det gäller jakt på bäver kan jag tillägga att jakttiden i området är 1/10-10/5. Det finns ingen avskjutningsgräns på bäver. Av djuret kan man både ta reda på päls och kött. Just bäver är ofta aktuell på skyddsjakt där länsstyrelsen ger ok för jakt utanför ordinarie jakttid (11/5-30/9). Då kan jakt även tillåtas med slagfälla. Dammar och hyddor kan få rivas. Underlag till ett godkännande för skyddsjakt gissar jag oftast är skogliga intressen, d.v.s. att det uppdämda vattnet förstör för mycket skog för markägaren.

Vill man se bäver och vet var och hur så är chanserna goda. Bävrar är inte ovanliga eller få men ändå är det många som aldrig sett en bäver. När man vet hur man gör så är det säkert enklare att bege sig ut i naturen för att se en bäver än för att se en älg. Leta rätt på ett vattendrag. Sök efter bävergnag, hyddor och dammar. Fråga lokala jägare om tips. För en familjgrupp som bor tillsammans i en hydda kan matplatser, dammen och hyddan vara rätt utspridda så även om du hittar en bra matplats så kanske bävrarna är på en annan matplats just då. Välj ett ställe du tror på, t.ex. hyddan. Var på plats vid soluppgång och sitt tyst och stilla fram till förmiddagen. Framför allt, tänk på hur du sitter i vinden. Deras skarpaste sinne är luktsinnet och vädrar den dig så kommer den vara borta innan du förstått att den ens var i närheten. Om möjligt, sätt dig så att din vittring sprids bort från vattnet. Om vattnet är i en ravin så kan vinden lätt rotera runt, då är det svårt med vittring. En sådan gång kan det vara bättre att sitta lite högre. Spana också kvällspass till solen gått ner. Har du tillgång till kanot så prova att glida fram upp i vinden.

Mina framtida blogg-inlägg:

Jakt är en kultur som jag uppskattar att vara en del utav. Jag kommer att fortsätta jaga och det kommer säkert fler inlägg på bloggen om jakt. Jag försöker hålla mina inlägg och foton på en nivå att de inte ska upplevas som stötande, i allmänhet, det kommer alltid vara dem som tycker ALLA jakt-inlägg är stötande.

Hoppas detta har givit någon form av svar och att du tycker det är skrivet med respekt för dig och dina värderingar.

/Daniel