Jan 032015
 

I år gav jag mig själv en teknisk julklapp, en satellitetracker som heter SPOT Messenger Gen 3. Det är en enhet med främst tre användningsområden, att rapportera postition var enheten befinner sig, att sända meddelanden till olika mottagare och att i händelse av nöd tillkalla hjälp. Jag tänker skriva framöver om mina erfarenheter av produkten och börjar lite kort med detta inlägg.

Satellitetrackern köpte jag på Outnorth.se för 1786,50 kronot (inklusive frakt och med en rabattkod). För att använda den så måste du teckna ett abonnemang och för denna enhet börjar med en månadskostnad på €11,37 (exklusive USA-moms). Till grundavgiften kan man valfritt addera tillägg som t.ex. ger möjlighet att påverka och ha snabbare frekvens i positionsrapporteringen.

Min SPOT ersätter en annan tracker som jag har haft, en Garmin GTU-10. Det är en enhet som inte längre tillverkas/säljs och det abonnemang som denna kräver slutar levereras vid årsskiftet 2015/2016. Eftersom jag ersätter en tracker med en annan så ställs lätt frågeställningen: “Varför?”! Det finns fundementala skillnader i dessa prudukter och några utav dem är:
1. Först och främst så är det funktionsmässigt två olika produkter! En Garmin GTU-10 har endast tracking (att rapportera positioner samt meddela notifikationer vid in/utträde på fördefinierade geografiska områden). GTU-10 saknar nödsändarfunktion. GTU-10 kan dess utom inte skicka fördefinierade meddelanden. Min SPOT har fyra olika knappar där användaren kan initiera sändning av meddelanden. En knapp är för strikt nöd! Den kan inte omdefinieras. De tre övriga knapparna, “behöver assistans”, “checkin” och “egendefinierat meddelande”, kan alla definieras i förväg genom att logga in på sitt konto i SPOTs webbtjänst. Där kan du registrera mottagare på respektive meddelandetyp och vilken text som ska skickas. Den här möjligheten att skicka meddelanden vill jag ha och den erbjöd inte Garmin GTU-10.
2. Olika teknologier används i kedjan av transport för positioneringsdata (och eventuella meddelanden i SPOT). Båda enheterna fastställer sin position med GPS. Men för att rapportera in positionerna till respektive tjänsts server så skiljer det sig. Garmin GTU-10 skickar data via mobiltelefonnätet. SPOT skickar data till satellit. Med andra ord, GTU-10 behöver täckning av mobiltelefonnätet för att fungera. Här kan man dock tillägga att Garmin skött det bra då du som GTU-10 användare endast har abonnemang med Garmin, men Garmin har avtal med operatörer i hela Europa så du är t.ex. inte låst till Telia eller liknande. SPOTs täckning är i denna jämförelse oslagbar med i stors sett hela världen utom Nordpolen, Sydpolen och södra delen utav Afrikanska kontinenten. Denna förbättrade täckning vill jag åt. Det har visat sig att ett utav mina syften med min GTU-10 inte kunde uppfyllas på grund av saknad täckning, att ha enheten som säkerhet i Svenska fjällen. SPOt kommer att greja det!
3. Kostnaden på GTU-10 var något lägre än SPOT både i inköp och abonnemangets månadskostnad. Men kostnad ska också vägas mot vad man får. Räknar man så då slår SPOT sin motståndare med hästlängder!
4. Möjligheterna mellan enheterna skiljer sig enormt! Även om man endast rättvist jämför tracking som båda enheterna klarar. Garmin är ett stort globalt företag. De är i min mening marknadsledande inom navigationsenheter och borde besitta vansinnigt stora marknadsandelar och därmed möjligheter. Jag kan inte förstå hur sömningt långsamt nonchalant de kan behandla sin marknad. Inte bara med GTU-10 utan över lag. I fallet GTU-10 är tjänsten runt positioneringsdatat väldigt sparsam och dålig. Börja med något så enkelt som att dela med dig av ditt data. Tänk dig att du cylkar Vätternrundan och du har vänner som vill följa dig. Det man vill då är att enkelt ge sina vänner en länk till en hemsida med en karta och själv avgöra om sidan kräver lösenord eller inte. Mycket enkla grundkrav men det går inte! Du kan inte heller ladda ner ditt eget inrapporterade data! Värdelöst! Hos SPOT är tjänsterna som gjorda för äventyraren! Det är enkelt och snyggt att dela sitt data! Du kan enkelt ladda ner datat! Garmins GTU-10 passar bättre för någon som spårar ett objekt där användaren ensam står för intresset att se enhetens position. T.ex. en jakthund eller var en dyr motorbåt befinner sig efter eventuell stöld. SPOT passar äventyraren, den som vill dela sin position och den som vill ha enheten som säkerhet.
5. Som ni förstår av texten ovan så är SPOT en säkerhetsprodukt. Du trycker på en knapp. Ett meddelande går till SPOT’s central. Där börjar anställda att kontakta myndigheter/räddningsinstanser för det område du befinner dig i. Då har du själv haft en möjlighet att sätta igång hela processen. Med en Garmin GTU-10 måste du först övervinna svårigheterna att låta någon se din position. Sedan är det upp till denne någon att sakna dig, förstå att något är fel och att kontakta någon för räddning.

Andra alternativ:
Det finns enheter från Delorme Inreach med ytterligare fördelar. Dels används Iridium-satelliterna med ännu bättre täckning men fram för allt är kommunikationen mellan enheten och satelliterna mycket bättre och erbjuder även meddelanden i riktning till enheten. Som tracker blir den dock dyrare än SPOT.

Begränsningar:
Om du har enheten enbart för säkerhet så tänk efter om du ska ha flera alternativ till säkerhet och var du ska vara. Elektronik behöver laddade batterier, kan gå sönder och det är känsligt med täckningen (fri sikt) till satelliter vid kommunikation.

Det kommer förhoppningsvis fler inlägg i ämnet då jag samlat på mig erfarenhet. Just nu har jag endast använt SPOT’en på en löprunda. Här kommer dock några bilder från löprundan.

Vill vänster Garmin GTU-10 som åker ut och till höger min nya SPOT Messenger Gen 3.
Garmin GTU-10 vs SPOT Messenger Gen III

Löprunda runt Brunnsviken. Gula linjen är en track registrerad med min Garmin GPSMAP 62s. Röda punkterna är SPOT’s positionsrapporter samt meddelanden. Min SPOT placerades avsiktligt i fickan vilket inte är optimal placering för att få upp meddelanden till satelliterna. Under rundan var det tre stycken positionsrapporter som SPOT inte fick fram. Ni ser tydligt luckan i rapporter i nordväst.
Yellow is Garmin GPSMAP 62s track and red is SPOT Messenger Gen III positions

Det gula spåret från Garmin GPSMAP 62s ligger bra. Det var så jag sprang. De röda positionsrapporterna från SPOT har hamnat lite på sidan om. För min användning duger det dock. Jag ska göra en speciell studie i detta senare.
Yellow is Garmin GPSMAP 62s track and red is SPOT Messenger Gen III positions

Jag aktiverade SPOT’s checkin-knapp exakt mitt på brom över Ålkistan.
Yellow is Garmin GPSMAP 62s track and red is SPOT Messenger Gen III positions

(Detta bloginlägg räknas som nummer 01 av 53 i Blog53.)

Jul 032013
 

Här är en tredje jämförelse mellan den förladdade TOPO-karta (recreational chart) som levereras i en Garmin Oregon 650t GPS och Garmin Friluftskartan Pro V3. Denna jämförelse visar hur detaljer läggs på/skalas bort beroende på inzoomingsgrad. I samtliga print screen’s så är min GPS konfigurerad med detaljrikedom = normal. Syftet är att ge förståelse för att det som visas på displayen inte bara påverkas utav konfigurerad detljrikedom utan även inzoomningsgraden. Förståelsen är viktig för att kritiskt granska kartjämförelser på Internet och kommer till nytta om du tycker din GPS visar färre detaljer än förväntat eller har för plottrig bild. En intressant observation som inte syns i bilderna nedan är att vid utzooming till 8km på skalsträcket så slutar min GPS visa waypoints och geocachar.

Förladdad topografisk karta, skog, 2km:
rec_skog_2km

Förladdad topografisk karta, skog, 1,2km:
rec_skog_1.2km

Förladdad topografisk karta, skog, 800m:
rec_skog_800m

Förladdad topografisk karta, skog, 500m:
rec_skog_500m

Förladdad topografisk karta, skog, 300m:
rec_skog_300m

Förladdad topografisk karta, skog, 200m:
rec_skog_200m

Förladdad topografisk karta, skog, 120m:
rec_skog_120m

Förladdad topografisk karta, skog, 80m:
rec_skog_80m

Garmin Friluftskartan Pro V3, skog, 2km:
fri_skog_2km

Garmin Friluftskartan Pro V3, skog, 1,2km:
fri_skog_1.2km

Garmin Friluftskartan Pro V3, skog, 800m:
fri_skog_800m

Garmin Friluftskartan Pro V3, skog, 500m:
fri_skog_500m

Garmin Friluftskartan Pro V3, skog, 300m:
fri_skog_300m

Garmin Friluftskartan Pro V3, skog, 200m:
fri_skog_200m

Garmin Friluftskartan Pro V3, skog, 120m:
fri_skog_120m

Garmin Friluftskartan Pro V3, skog, 80m:
fri_skog_80m

Jul 022013
 

Här kommer del 2 i min jämförelse utav kartor att ha i din Garmin GPS. Jag har gjort dessa tester i en Garmin Oregon 650t med senaste firmware (v.2.80).

Denna gång tänker jag visa exempel på detaljer som visas i de olika nivåerna som man kan konfigurera. Tänk dess utom på att detaljer skalas bort och läggs på vid olika inzoomningsgrader. Sådant test kommer senare.

Om man nu kan konfigurera visad detaljrikedom, varför då inte ha den på max hela tiden? Max kan bli för plottrigt. Tänk också på olika användningsområden. När jag utför trailrunning så springer jag på steniga och besvärliga stigar. Jag kan inte lämna blicken från stigen längre än snabba ögonblick för då riskerar jag att snubbla. Då vill jag ha en enkel snabbläst bild utan för mycket detaljer. En annan anledning kan vara prestanda. Om du panorerar eller zoomar med hög detaljrikedom så måste din GPS läsa in mer kartdata och du kan uppleva det som segt.

På vissa bilder ser man att i varje fall just där platsen är och med den valda inzoomingen så kanske inte en detaljnivåförändring gör någon presentabel skillnad.

Så här ser nivå-menyn ut i min GPS:
nivåmeny

Stadsmiljö, Garmin Friluftskartan Pro V3, inzoomning 300 meter, detaljrikedom minst:
stad_fri_minst

Stadsmiljö, Garmin Friluftskartan Pro V3, inzoomning 300 meter, detaljrikedom mindre:
stad_fri_mindre

Stadsmiljö, Garmin Friluftskartan Pro V3, inzoomning 300 meter, detaljrikedom normal:
stad_fri_normal

Stadsmiljö, Garmin Friluftskartan Pro V3, inzoomning 300 meter, detaljrikedom mer:
stad_fri_mer

Stadsmiljö, Garmin Friluftskartan Pro V3, inzoomning 300 meter, detaljrikedom mest:
stad_fri_mest

Stadsmiljö, Garmin förladdad TOPO, inzoomning 300 meter, detaljrikedom minst:
stad_rec_minst

Stadsmiljö, Garmin förladdad TOPO, inzoomning 300 meter, detaljrikedom mindre:
stad_rec_mindre

Stadsmiljö, Garmin förladdad TOPO, inzoomning 300 meter, detaljrikedom normal:
stad_rec_normal

Stadsmiljö, Garmin förladdad TOPO, inzoomning 300 meter, detaljrikedom mer:
stad_rec_mer

Stadsmiljö, Garmin förladdad TOPO, inzoomning 300 meter, detaljrikedom mest:
stad_rec_mest

Skogssmiljö, Garmin Friluftskartan Pro V3, inzoomning 120 meter, detaljrikedom minst:
fri_minst

Skogssmiljö, Garmin Friluftskartan Pro V3, inzoomning 120 meter, detaljrikedom mindre:
fri_mindre

Skogssmiljö, Garmin Friluftskartan Pro V3, inzoomning 120 meter, detaljrikedom normal:
fri_normal

Skogssmiljö, Garmin Friluftskartan Pro V3, inzoomning 120 meter, detaljrikedom mer:
fri_mer

Skogssmiljö, Garmin Friluftskartan Pro V3, inzoomning 120 meter, detaljrikedom mest:
fri_mest

Skogssmiljö, Garmin förladdad TOPO, inzoomning 120 meter, detaljrikedom minst:
rec_minst

Skogssmiljö, Garmin förladdad TOPO, inzoomning 120 meter, detaljrikedom mindre:
rec_mindre

Skogssmiljö, Garmin förladdad TOPO, inzoomning 120 meter, detaljrikedom normal:
rec_normal

Skogssmiljö, Garmin förladdad TOPO, inzoomning 120 meter, detaljrikedom mer:
rec_mer

Skogssmiljö, Garmin förladdad TOPO, inzoomning 120 meter, detaljrikedom mest:
rec_mest

Jul 012013
 

Nyligen köpte jag en ny GPS, en Garmin Oregon 650t. “t” i modellbeteckningen står för att den har förladdade topografiska kartor. Med dem kostar GPS’en lite mer och om man vill, kan man köpa modellen utan “t” och således utan förladdade kartor till lägre pris. Inför köpet försökte jag hitta bra jämförelser mellan denna karta och andra. Den karta som jag ville jämföra med var främst Friluftskartan Pro V3. Jag hittade inga bra exempel och därför tänkte jag börja bjuda på några själv, det kanske kan hjälpa någon annan. Jag har sparat några print screen’s som visas nedan. Ett par i stadsmiljö och ett par i skogsmark. Jag hade tänkt återkomma i detta ämne efter hand, när jag besökt nya bra platser för exempelbilder, som fjällmiljö. Jag hoppas också att jämföra med fler kartor till min GPS.

Mitt främsta användningsområde för GPS + karta är geocaching. Sekundärt löpning. På tredje plats för jakt. För jakt finns en annan intressant karta, Friluftskartan Prime V2. Den har fastighetsgränser med, vilket kan vara bra vid jakt. Den är väldigt dyr om man behöver en stor areal men du kan själv välja området kartan ska innehålla. Om jag tar vår jaktmark med lite runt omkring, då blir det ca 14 x 15 km och priset ca 550 kr. Att jämföra med Friluftskartan Pro V3 som kostade 1795 kr för Svealand.

I min GPS kan jag konfigurera vilken detaljrikedom som ska visas på displayen. För dessa kartor är nivån konfigurerad till normal detaljrikedom.

Friluftskartan, innerstad, inzoomad:
fri_innerstad_120m

Förladdad TOPO, innerstad, inzoomad:
rec_innerstad_120m

Friluftskartan, innerstad:
fri_innerstad_300m

Förladdad TOPO, innerstad:
rec_innerstad_300m

Friluftskartan, skog, inzoomad:
fri_skogen_120m

Förladdad TOPO, skog, inzoomad:
rec_skogen_120m

Friluftskartan, skog:
fri_skogen_500m

Förladdad TOPO, skog:
rec_skogen_500m

Av denna initiala test kan jag konstatera att jag är nöjd med köpet utav “t-modell-GPS’en” OCH med köpet av Friluftskartan. Detaljerna på “t-kartan” duger bra i stadsmiljö och den förladdade kartan täcker hela Europa så jag har karta på semestrar utan att behöva köpa nytt för varje destination. Friluftskartan har de detaljer jag önskar i skogen som helt saknas i “t-kartan”. I dessa exempel var jag ute på trailrunning och valde stigar från kartan i GPS’en. Det hade inte fungerat utan Friluftskartan. Hade jag geocachat i skogen så hade Friluftskartan dess utom hjälpt mig undvika sankmark. Höjdkurvor är också viktigt innehåll för mig. Min Friluftskarta täcker alltså Svealand och behöver man hela Sverige så är det fyra delar x 1795:- och det är mycket pengar, mer än min GPS som ändå är en dyr modell (4895:-).

I framtida jämförelser hoppas jag att ha med Friluftskartan Prime V2 samt två olika gratisalternativ. Det ena Openstreetmaps och det andra, att på mindre områden göra egna kartor utifrån scannat material. I min gamla GPS hade jag scannade jaktkartor, jättebra då man ser passens placering utan att i förväg ha deras position och inlagda som waypoints.

Jun 242013
 

Foto 365 2013-06-24

Foto 365, foto nummer 175, måndag 2013-06-24
Jag har fått hem en ny GPS som jag köpt, en Garmin Oregon 650t. Modellen har en inbyggd 8 megapixel-kamera. Perfekt för då har jag alltid en kamera när jag har GPS’en utan att behöva ha två separata enheter. Till exempel på lödprundor, jakt och geocaching. Jag har börjat testa den lite och den fungerar bra. Den har absolut inga finesser med inställningar när det gäller fotodelen, inget annat än att påverka upplösning och kvalité. Men ändå ger den bättre point-and-shoot-bilder än min kompaktkamera i flera lägen. Under kvällen var jag ut på en promenad längs vattnet på norra Djurgården. Härligt men rätt myggigt. Många båtar ligger i hamn så semestrarna har nog inte dragit igång på högtryck än.

Apr 082013
 

Foto 365 2013-04-08

Foto 365, foto 98, måndag 2013-04-08, 26,85% av året
Klockan är 21:00 och jag får en stund för mig själv efter dagens bestyr i hemmet och med barn. Jag önskar att jag hade mer tid till geocaching. Så här blir det ofta för mig. Nattliga turer ute i skogen i mörker för att logga någon cache. I detta fall inte någon stor skog utan den mindre skogen i närheten utav Hundudden/Djurgården. BiB12 – Björngrottan

Mar 242013
 

Brunnsviken 2013-03-24

+3C
Svag vind från nordväst
Loggad med Garmin GPSmap 62s till 13070 meter och total stigning 135 meter.
Under eftermiddagen tog jag en löprunda runt Brunnsviken. Jag försökte följa stigar och gångvägar runt sjön så nära strandlinjen som möjligt. Ett undantag var halvön Tivoli vid Brunnsvikens norra spets där jag genade och ej sprang runt den halvön. Vädret var härligt och det var fler som njöt av dagen. Många åker fortfarande skridskor, skidor eller promenerar på isen. På flera ställen var det väldigt halt. Stigarna runt är isiga och på ställen där solen kommer åt mer har ytan smält, återfrusit och där är det som halast. Gäller att känna efter i stegen så man inte ramlar. I kanterna av stigarna där snö och is inte blivit lika packad av alla vinterns fotgängare har det stundtals smält så att barmark börjar visas. Lite blött och lite geggigt men helt klart en vårkänsla. Jag mätte sträckningen från bilen vid parkeringen, ner till sjön, runt sjön och tillbaka till bilen. Det blev då strax över 13km.

Mar 032012
 

Ända sedan jag började med geocaching så har det funnits vissa cacher som lockat extra mycket. Anledningen till det kan variera från cache till cache eftersom hobbyn är så bred, den kan utföras på många sätt och med många olika typer utav upplevelser. Bland upplevelser man kan få finns definitivt naturupplevelser, att få se nya ställen man inte kände till tidigare och att få besöka platser som kan kräva ansträngningar för att nå. Många andra upplevelser kan räknas upp men just dessa tre nämnda erbjöd cachen Sparin som jag haft ögonen på över ett år. Sparin är ett grund i Mälaren. Det ligger rätt isolerat och det är inte många ställen på Mälaren där man har så långt till land. På platsen finns det inte så mycket. Det är en radarreflektor placerad på ett fundament. Själva grundet bryter ej vattenytan. Men även om det låter spartanskt så hör jag till dem som ändå uppskattar att besöka sådana platser!


Sparin sjökort
Hur når man då denna cache? Svaret beror på årstiden. I somras var mina geocachingkompisar hit. En utav dem har båt och de loggade rätt många svårtillgängliga Mälar-cacher under en dag. Tyvärr kunde inte jag följa med just den dagen. Eftersom jag inte har någon egen båt blir det svårt att nå platsen sommartid. Min förhoppning var alltså att vänta till denna vinter och att isen medgav att jag kunde ta mig hit. En bit in i denna vinter kändes det hopplöst mild och varmt men så vände temperaturen och Mälaren fick chansen att lägga sig. Sjökort studerades på Eniro för att planera färdvägen. Iskonditioner följdes i sparsamma rapporter på Isplanket. Speciellt intressant var de farleder som passerar i grundets närhet. Det händer att isen bryts där. Det gör att en tur på isen kan behöva avbrytas om man stöter på en ränna med öppet vatten eller dålig is. Har man riktig otur bryts rännan när man är på fel sida för att ta sig tillbaka.


Nu hade jag lagt in bevakning på denna geocache. Allt som loggades på den skickades ut på mail till mig. Det började hända grejer en bit in i februari. Bland annat kom en logg från cacheägaren Trang som rapporterade om bra förutsättningar.


Track från Garmin GTU-10 (Sparin) 1
Även om förutsättningarna är bra så råder det delaktiga meningar om hur man ska vistas ute på isen. Jag vet att många tycker det är vansinne med en solo-tur. Det var precis var jag genomförde, jag var ensam på utflykten. Det är en risk och jag tog den. Den totala risken försökte jag i varje fall reducera. Min hustru var väl informerad om mina planer och hålltider. Jag hade med min en tracker som jag köpt. En Garmin GTU-10. Det är en GPS med inbyggd mobildel för GSM/3G/GPRS. Den skickar regelbundet min position till en server på Internet så länge som jag är inom mobiltäckning, oavsett operatör och i hela Europa. Med hjälp utav denna kunde min hustru se var jag befann mig och att jag var i rörelse. Tracken ovan visar en del utav min tur inklusive delar i bil.


Track från Garmin GTU-10 (Sparin) 2
Här visas tracken från promenaddelen.Så här såg den inspelade tracken från min GPS ut. Det är en Garmin GPSMAP 62s och den tracken skickas inte med modem eller något sådant, den har jag tankat ur min GPS väl hemma igen.


Avstånd fågelvägen till Sparin från parkeringen
Från parkeringen var det nästan 3km promenad över isen till Sparin. Nu blev det promenad för mig eftersom jag inte har några skridskor. Under promenaden hade jag ryggsäck. I den fanns mobiltelefon i vattenskyddad behållare, kläder i vattentät påse, varm dryck och lite att äta. Kläder i påse är bra. Om man går igenom isen så har man något torrt att ta på sig men det fungerar också som flythjälp. Givetvis hade jag isdubbar och pik/stav att prova isen med. Det man kan ha mer som jag inte hade är en kastlina. Dagen var vacker och det var mängder utav skridskoåkare ute så även om jag var ensam så hade en lina varit bra om jag eller någon annan hamnat i nöd.


Råk vid Sparin 2
100 meter före Sparin fanns en råk. Den var jättelång i ost-västlig riktning. Omöjlig att runda. Många skridskoåkare passerade på några platser. Jag observerade dem och närmade mig försiktigt en utav dessa passager. Kände mig för med stav/pik på den återfrusna isen och hittade ett ställe med bra is.


Passage av råk 1
Min passage.


Daniel Takayama på Mälaren vid geocachen Sparin
Geocache Sparin 1
Råk vid Sparin 5
Råk vid Sparin 4
Snö på is macro 2
Garmin GPSMAP 62s Sparin
Skridskospår i snön
Råk vid Sparin 3
Geocache Sparin och Daniel
Väl framme vid Sparin satt jag en stund för att njuta av kaffe plus chokladkaka. Under tiden jag satt där passerade säker 150 skridskoåkare! Vissa grupper så många som 30 personer. Ett par hjälpte mig med att fotografera mig på platsen. Turen uppskattades av mig. Det var en strålande härlig dag. Det var roligt att besöka en plats som inte så många besöker. Jag vill framföra ett tack till Trang för denna cache och för hans andra cacher av samma kaliber!