Jan 272015
 

Den 27 januari 1945, för 70 år sedan idag, nådde Röda arméns framryckande förintelselägren Auschwitz Birkenau. Detta uppmärksammas idag i media och genom minnesstunder på olika platser i världen. Datumet 27/1 har varit minnesdag i Sverige sedan 1999 och sedan 2005 deklarerad som internationell minnesdag av FN för att minnas, påminnas och motverka antisemitism, främlingshat och rasism. Att känna till denna del av vår historia är viktig tycker jag. Att förstå vad som hände före och efter dessa avskyvärda systematiska folkmord. Det är ju inte så att helt plötsligt en dag så avrättas enormt många judar, det har ju varit en serie händelser före som möjliggjort det. Personligen tar jag till mig av historian och tar avstånd från ideologier som finns idag som jag finner har felaktiga mänkliga värderingar. Det finns “en start på serie av händelser” idag som jag inte vill låta få chansen att visa vad de kan sluta i längre fram i tiden. För dem som tror att förintelsen var en engångsförteelse av folkmord omöjlig att upprepas igen så finns det en rad av exempel på folkmord efter andra världskriget. Till och med under min levnadstid (född 1973) har folkmord genomförts. Till exempel Röda Khmererna (1975-1979).

Jag fann länge Auschwitz Birkenau som en viktig symbolisk plats att besöka för att visa respekt mot offer och lära sig av historian. År 2005 gjorde jag ett besök. Det är starkt påverkande att få se saker på plats framför sig, med kunnig guide som berättar och förklarar. Här kommer några fotografier jag tog vid besöket.

Minnestavla Auschwitz Birkenau

Vorsicht Hochspannung Lebensgefahr

Zyklon B

Arkebusering

Halt Stoj

sovplats

IMG_6762

IMG_6776

IMG_6767

krematorieugn

IMG_6805

IMG_6803

(Detta bloginlägg räknas som nummer 05 av 53 i Blog53.)

Jan 252015
 

Nedjan old photo

Nu när jag funderat lite på apparatdykning igen så har alla mina gamla böcker och papper plockats fram. Jag ska snart ge mig på PADI Open Water Diver och Advanced Open Water Diver -böckerna för att repetera teorin. När jag bläddrar i min loggbok läser jag om de dyk jag gjort. De är inte så många men hög procentdel utav dem uppskattades mycket. Jag hittar fyra dyk på vraket Nedjan utanför Gävle. Eller egentligen två… De två första dyken jag var med på, där hittade vi inte ens vraket. Nya försök gjordes vilket gav två fina dyk. Jag tror att vraket Nedjan hamnar på topplista hos alla Gävledykare över de bästa lokala dyken även om det för vissa kanske känns skrämmande med ett väderutsatt läge och djup som inte ger så långa bottentider.
Vrakdyket gjorde intryck på mig och upplevdes som spännande med en inblick i historian som inte fler än dykare kan uppleva. Intrycken fick mig att gå kursen för PADI Wreck Speciality och söka upp vrakdykarmöjligheter på utomlandsvistelser. Innan mitt dykuppehåll drömde jag om vrakdykning i Norge på WWII-vrak, en dröm som kanske får möjlighet att gå i uppfyllelse någon dag.

Nu ska jag inte ta ut någon seger i förskott och se fram emot olika dyk. Men jag har i varje fall kommit en bit på vägen tillbaka till dykningen. Jag har besökt en dykläkare där undersökningen genomfördes utan problem. Det som återstår av undersökningen innan det är helt grönt för dykning igen är att genomföra en ny lungröntgen, något som jag hoppas blir av inom ett par veckor.

Nedjan 2002-09-07

(Detta bloginlägg räknas som nummer 04 av 53 i Blog53.)

Jan 132015
 

R0MIR_SM3UDH_front
R0MIR_SM3UDH_back

QSO med R0MIR gav QSL
En för vissa smått kryptisk rubrik som ska få sin förklaring.

Ett utav mina tidigare mer aktiva fritidsintressen är amatörradio. Jag började med amatörradio under gymnasietiden då jag avlade prov för Televerket (? tror det var dem omkring 1991). Certifikatet jag skaffade var T-cert (tekniskt certifikat) och utan telegrafikrav. Jag blev tilldelad anropssignalen SM3UDH, idag SM0UDH då jag numer bor i distrikt 0. Då gav certifikatet mig möjlighet att använda alla frekvensband för amatörradio från 144MHz och uppåt, 50MHz bandet kunde få användas efter dispens.

Det ni ser på bilderna ovan är ett så kallat QSL-kort. QSL är en utav många Q-förkortningar som används inom radiokommunikation, inte bara amatörradio. Till exempel används QNH inom flygradiotelefoni vid beskrivning av lufttryck och även denna förkortning kommer från Q-förkortningarnas standard. Dessa förkortningar underlättar t.ex. vid telegrafi då en lång fördefinierad frågeställning eller ett besked/svar kan sändas med några få tecken. Just QSL betyder jag kvitterar. Ett QSL-kort är ett fysiskt skrivet kort skickat till motparten som kvitterar att en radiokommunikation ägt rum eller att en lyssnarrapport stämmer.

Den första Q-förkortningen i rubriken, QSO, betyder att en direktförbindelse ägt rum mellan två parter. Jag, på den tiden SM0UDH var alltså ena parten och R0MIR var den andra parten jag kommunicerade med. De här anropssignalerna säger också en del. SM i min signal ingår i Sveriges serie av prefix. (Lika så SE på flygplan.) R i motparten indikerar att det är en Rysk station. Siffrorna säger kanske mer för den som har lokalt nationell kännedom där jag kan säga på ett ungefär var i Sverige en anropssignal hör hemma med hjälp av distrikssiffran. Men mer globalt så har jag ingen aning om vad 0 i R0MIR har för betydelse, jag vet inte ens om det representerar ett disrikt. UDH i min signal är unikt för mig i prefixserien SM. På 90-talet var det unikt för mig som radioamatör för då fanns endast SM-prefixet för privatpersoner. Idag är det annorlunda.

Det här QSL-kortet från R0MIR är ett utav dem jag fått som jag uppskattar mest. Anropssignalen R0MIR användes av ryska kosmonauter på rymdstationen MIR. De ifyllda fälten på kortets baksida är en kvittens från de som står för R0MIR att vi 1995-01-08 13:30 UTC hade en tvåvägsförbindelse med packetradio på 2 metersbandet (144-146MHz). Packetradio är en modulering/demodulering mellan data och ljud för dataöverföring via radio. Jag hade alltså en dator kopplat till ett packerradio-modem kopplat till min radio. I datorn skrev jag meddelanden som skickades till kosmonauten på MIR. Denne hade likande utrustning hos sig och skrev svar tillbaka till mig. Som en chat kan man säga. År 1995 tyckte jag detta var jättehäftigt att jag, utan inblandning av Internet/telefonnät eller något annat, kunde etablera direktkontakt med någon ute i rymden! Enbart MIR i sig var banbrytande och otroligt facsinerande! Det var inte helt enkelt att lyckas heller, för uppe i MIR fick man in signaler från många stationer samtidigt på samma frekvens.

År 2001 lät man MIR (utan bemanning) falla tillbaka genom atmosfären. De delar som inte brann upp landade i havet. De som tjänstgjorde på MIR hade nog en spännande tillvaro! Ibland allt för spännande med kabelbränder, strömavbrott och problem med generering av syre.

(Detta bloginlägg räknas som nummer 03 av 53 i Blog53.)

Jan 112015
 

PADI
År 2002 började jag med sportdykning. Jag hade två vänner som drev Gävle Dykarskola med utbildningar enligt PADI, därför var valet lätt (dess utom var inte CMAS och NAUI så representerade i Gävle-trakten). Då tog jag Open water diver men inte långt efter fortsatte jag med Advanced open water diver samt några speciality-kurser. Jag dök fram till 2005 hemma i Sverige, på semester till västkusten och på några semestrar utomlands. 2005 råkade jag ut för en skada på en lunga (ej kopplat till dykning) och överläkaren på sjukhuset i Gävle gav mig dykförbud resten utav livet. All utrustning såldes och några drömmar som till exempel vrakdykning i Narvik blev aldrig av.
Några år senare besökte jag Flyg och dykmedicinskt centrum för att förnya mitt medicinska tillstånd inom flygning. Läkaren var trevlig och pratade en del. Vi kom in på dykning och när han hörde utlåtandet från Gävle sjukhus skakade han på huvudet och suckade.
Citat:
“Du ska aldrig lyssna på en läkare i livet för då kommer du aldrig att få ha roligt!”
Sagt lite med glimten i ögat men med tillägget att den lungskada jag fick ger en yrkesdykare dykförbud i sex månader sedan kan denne bli dykklar igen efter godkänd undersökning. Läkare tyckte definitivt att jag skulle återuppta dykningen. Nu har det gått några år sedan det mötet med läkaren. Men nu har jag kontaktat dem och bokat en tid för undersökning. De ska få kontrollera att jag är fit for fight för dykning och skriva ut ett intyg. Anledningen att jag tar tag i detta just nu är en inom ett par månader kommande semester där intressanta dykmöjligheter finns.
Nu hoppas jag att kommande läkarundersökning går fint! Sedan är det bara att läsa igenom gamla kursböcker och göra det eventuellt fösta dyket som en refresh-dyk tillsammans med en instruktör. Jag hoppas att få återkomma i ärendet!

(Detta bloginlägg räknas som nummer 02 av 53 i Blog53.)

Jan 032015
 

I år gav jag mig själv en teknisk julklapp, en satellitetracker som heter SPOT Messenger Gen 3. Det är en enhet med främst tre användningsområden, att rapportera postition var enheten befinner sig, att sända meddelanden till olika mottagare och att i händelse av nöd tillkalla hjälp. Jag tänker skriva framöver om mina erfarenheter av produkten och börjar lite kort med detta inlägg.

Satellitetrackern köpte jag på Outnorth.se för 1786,50 kronot (inklusive frakt och med en rabattkod). För att använda den så måste du teckna ett abonnemang och för denna enhet börjar med en månadskostnad på €11,37 (exklusive USA-moms). Till grundavgiften kan man valfritt addera tillägg som t.ex. ger möjlighet att påverka och ha snabbare frekvens i positionsrapporteringen.

Min SPOT ersätter en annan tracker som jag har haft, en Garmin GTU-10. Det är en enhet som inte längre tillverkas/säljs och det abonnemang som denna kräver slutar levereras vid årsskiftet 2015/2016. Eftersom jag ersätter en tracker med en annan så ställs lätt frågeställningen: “Varför?”! Det finns fundementala skillnader i dessa prudukter och några utav dem är:
1. Först och främst så är det funktionsmässigt två olika produkter! En Garmin GTU-10 har endast tracking (att rapportera positioner samt meddela notifikationer vid in/utträde på fördefinierade geografiska områden). GTU-10 saknar nödsändarfunktion. GTU-10 kan dess utom inte skicka fördefinierade meddelanden. Min SPOT har fyra olika knappar där användaren kan initiera sändning av meddelanden. En knapp är för strikt nöd! Den kan inte omdefinieras. De tre övriga knapparna, “behöver assistans”, “checkin” och “egendefinierat meddelande”, kan alla definieras i förväg genom att logga in på sitt konto i SPOTs webbtjänst. Där kan du registrera mottagare på respektive meddelandetyp och vilken text som ska skickas. Den här möjligheten att skicka meddelanden vill jag ha och den erbjöd inte Garmin GTU-10.
2. Olika teknologier används i kedjan av transport för positioneringsdata (och eventuella meddelanden i SPOT). Båda enheterna fastställer sin position med GPS. Men för att rapportera in positionerna till respektive tjänsts server så skiljer det sig. Garmin GTU-10 skickar data via mobiltelefonnätet. SPOT skickar data till satellit. Med andra ord, GTU-10 behöver täckning av mobiltelefonnätet för att fungera. Här kan man dock tillägga att Garmin skött det bra då du som GTU-10 användare endast har abonnemang med Garmin, men Garmin har avtal med operatörer i hela Europa så du är t.ex. inte låst till Telia eller liknande. SPOTs täckning är i denna jämförelse oslagbar med i stors sett hela världen utom Nordpolen, Sydpolen och södra delen utav Afrikanska kontinenten. Denna förbättrade täckning vill jag åt. Det har visat sig att ett utav mina syften med min GTU-10 inte kunde uppfyllas på grund av saknad täckning, att ha enheten som säkerhet i Svenska fjällen. SPOt kommer att greja det!
3. Kostnaden på GTU-10 var något lägre än SPOT både i inköp och abonnemangets månadskostnad. Men kostnad ska också vägas mot vad man får. Räknar man så då slår SPOT sin motståndare med hästlängder!
4. Möjligheterna mellan enheterna skiljer sig enormt! Även om man endast rättvist jämför tracking som båda enheterna klarar. Garmin är ett stort globalt företag. De är i min mening marknadsledande inom navigationsenheter och borde besitta vansinnigt stora marknadsandelar och därmed möjligheter. Jag kan inte förstå hur sömningt långsamt nonchalant de kan behandla sin marknad. Inte bara med GTU-10 utan över lag. I fallet GTU-10 är tjänsten runt positioneringsdatat väldigt sparsam och dålig. Börja med något så enkelt som att dela med dig av ditt data. Tänk dig att du cylkar Vätternrundan och du har vänner som vill följa dig. Det man vill då är att enkelt ge sina vänner en länk till en hemsida med en karta och själv avgöra om sidan kräver lösenord eller inte. Mycket enkla grundkrav men det går inte! Du kan inte heller ladda ner ditt eget inrapporterade data! Värdelöst! Hos SPOT är tjänsterna som gjorda för äventyraren! Det är enkelt och snyggt att dela sitt data! Du kan enkelt ladda ner datat! Garmins GTU-10 passar bättre för någon som spårar ett objekt där användaren ensam står för intresset att se enhetens position. T.ex. en jakthund eller var en dyr motorbåt befinner sig efter eventuell stöld. SPOT passar äventyraren, den som vill dela sin position och den som vill ha enheten som säkerhet.
5. Som ni förstår av texten ovan så är SPOT en säkerhetsprodukt. Du trycker på en knapp. Ett meddelande går till SPOT’s central. Där börjar anställda att kontakta myndigheter/räddningsinstanser för det område du befinner dig i. Då har du själv haft en möjlighet att sätta igång hela processen. Med en Garmin GTU-10 måste du först övervinna svårigheterna att låta någon se din position. Sedan är det upp till denne någon att sakna dig, förstå att något är fel och att kontakta någon för räddning.

Andra alternativ:
Det finns enheter från Delorme Inreach med ytterligare fördelar. Dels används Iridium-satelliterna med ännu bättre täckning men fram för allt är kommunikationen mellan enheten och satelliterna mycket bättre och erbjuder även meddelanden i riktning till enheten. Som tracker blir den dock dyrare än SPOT.

Begränsningar:
Om du har enheten enbart för säkerhet så tänk efter om du ska ha flera alternativ till säkerhet och var du ska vara. Elektronik behöver laddade batterier, kan gå sönder och det är känsligt med täckningen (fri sikt) till satelliter vid kommunikation.

Det kommer förhoppningsvis fler inlägg i ämnet då jag samlat på mig erfarenhet. Just nu har jag endast använt SPOT’en på en löprunda. Här kommer dock några bilder från löprundan.

Vill vänster Garmin GTU-10 som åker ut och till höger min nya SPOT Messenger Gen 3.
Garmin GTU-10 vs SPOT Messenger Gen III

Löprunda runt Brunnsviken. Gula linjen är en track registrerad med min Garmin GPSMAP 62s. Röda punkterna är SPOT’s positionsrapporter samt meddelanden. Min SPOT placerades avsiktligt i fickan vilket inte är optimal placering för att få upp meddelanden till satelliterna. Under rundan var det tre stycken positionsrapporter som SPOT inte fick fram. Ni ser tydligt luckan i rapporter i nordväst.
Yellow is Garmin GPSMAP 62s track and red is SPOT Messenger Gen III positions

Det gula spåret från Garmin GPSMAP 62s ligger bra. Det var så jag sprang. De röda positionsrapporterna från SPOT har hamnat lite på sidan om. För min användning duger det dock. Jag ska göra en speciell studie i detta senare.
Yellow is Garmin GPSMAP 62s track and red is SPOT Messenger Gen III positions

Jag aktiverade SPOT’s checkin-knapp exakt mitt på brom över Ålkistan.
Yellow is Garmin GPSMAP 62s track and red is SPOT Messenger Gen III positions

(Detta bloginlägg räknas som nummer 01 av 53 i Blog53.)

Jan 012015
 

Nytt år och nya utmaningar! Tidigare försökte jag mig på Foto 365, ett projekt att under 2013 publicera ett foto per dag. Det gick ju åt pipan för mig där jag endast höll ut 291 av 365 dagar medan min projektkompis Per-Eric höll ut alla 365 dagar.

Nu har Per-Eric och jag funderat ut en ny utmaning för 2015:
1. Att under varje kalendervecka publicera ett bloginlägg. 2015 har veckonummer upp till 53 så det ska bli minst 53 bloginlägg.
2. Ett inlägg räknas inte om det enbart är ett foto men får givetvis innehålla fotografier.
3. Ett inlägg måste ha en textmassa som förmedlar något.
4. Ett inlägg får handla om precis vad som helst.
5. Under varje vecka ska ett inlägg publiceras, dispens till senarelagd publicering godtas om hela veckan spenderas utan Internet-åtkomst eller vid sjukdom.
6. Inlägg får inte publiceras för tidigt under en vecka och räknas på veckan efter.
7. En vecka med mer än en publicering innebär inte att man ligger på plus och kan hoppa över veckan efter.
8. Detta inlägg räknas inte för vecka 01!