Aug 312017
 

Motionsorientering ÖM6 Ursvik 2017-08-31
Arrangerad av Sundbybergs IK.
Kommentarer:
Kontroll 7, första missen. Fick ta omtag.
Kontroll 9, visste inte vilken stig jag var på, fick ta omtag från större stigen.
Kontroll 9-10, dåligt vägval. Irrade framme vid 10:an.
Kontroll 12, en krok, ej rakt på.
För övrigt långsam löpning.

Eventor
Eventor resultatlista
WinSplits sträcktider

Aug 242017
 

(Uppdaterad 2017-08-27 lagt till Youtube-video Livelox.)

Motionsorientering ÖM6 Ursvik 2017-08-24
Arrangerad av Solna OK.
Kommentarer:
Irrade ett varv vid kontroll 6.
Kanske hade varit bättre att gå på kompass mellan 6 och 7.
Mellan 11 och 12 sprang jag fel men lyckades identifiera var jag var.
Direkt efter 14 hade jag svårt att bestämma mig om vägval.
Långsam löpning.

Eventor
Eventor resultatlista
WinSplits sträcktider

Aug 202017
 

Motionsorientering ÖM3 Ursvik 2017-08-17
Arrangerad av Sundbybergs IK.
Kommentarer:
Trött efter ÖM4 strax före.
Vid kontroll 2 var kontrollen på en höjd och jag såg den ej. Fick hjälp av att jag såg en annan orienterare ta den.
Kontroll 3 och 8 gemensam med ÖM4 så de kände jag till.

Eventor
Eventor resultatlista
WinSplits sträcktider

Aug 202017
 

Motionsorientering ÖM4 Ursvik 2017-08-17
Arrangerad av Sundbybergs IK.
Kommentarer:
Första missen vid kontroll 2, vinklade av stigen för tidigt.
Andra missen vid kontroll 3, irrade omkring.
Tredje missen, sprang fel i början från kontroll 3 till 4, blev inte avsedd stig.
Fjärde missen, mitt emellan kontroll 4 och 5, missade stigen vid passage under tunnelbanan.
Förutom dessa missar finns säkert fler men dessa är de större jag ser. Annars gäller det att träna och öka hastigheten, samt att träna på att bestämma sig snabbare och fundera under löpning istället för stillastående.

Eventor
Eventor resultatlista
WinSplits sträcktider

Jan 092017
 

Approxemately 400 QSO.
40m-10m.
All from maidenhead locator grid JO99AI (Stockholm city center).
75% max 13W (most 10W) and Alpha antenna loop.
25% max 35W (most 15W) and Aplha antenna EZmilitary.
Green grids = worked and QSL’d (paper/eqsl/LOTW).
Red grids = worked but no QSL (yet).

Jan 132015
 

R0MIR_SM3UDH_front
R0MIR_SM3UDH_back

QSO med R0MIR gav QSL
En för vissa smått kryptisk rubrik som ska få sin förklaring.

Ett utav mina tidigare mer aktiva fritidsintressen är amatörradio. Jag började med amatörradio under gymnasietiden då jag avlade prov för Televerket (? tror det var dem omkring 1991). Certifikatet jag skaffade var T-cert (tekniskt certifikat) och utan telegrafikrav. Jag blev tilldelad anropssignalen SM3UDH, idag SM0UDH då jag numer bor i distrikt 0. Då gav certifikatet mig möjlighet att använda alla frekvensband för amatörradio från 144MHz och uppåt, 50MHz bandet kunde få användas efter dispens.

Det ni ser på bilderna ovan är ett så kallat QSL-kort. QSL är en utav många Q-förkortningar som används inom radiokommunikation, inte bara amatörradio. Till exempel används QNH inom flygradiotelefoni vid beskrivning av lufttryck och även denna förkortning kommer från Q-förkortningarnas standard. Dessa förkortningar underlättar t.ex. vid telegrafi då en lång fördefinierad frågeställning eller ett besked/svar kan sändas med några få tecken. Just QSL betyder jag kvitterar. Ett QSL-kort är ett fysiskt skrivet kort skickat till motparten som kvitterar att en radiokommunikation ägt rum eller att en lyssnarrapport stämmer.

Den första Q-förkortningen i rubriken, QSO, betyder att en direktförbindelse ägt rum mellan två parter. Jag, på den tiden SM0UDH var alltså ena parten och R0MIR var den andra parten jag kommunicerade med. De här anropssignalerna säger också en del. SM i min signal ingår i Sveriges serie av prefix. (Lika så SE på flygplan.) R i motparten indikerar att det är en Rysk station. Siffrorna säger kanske mer för den som har lokalt nationell kännedom där jag kan säga på ett ungefär var i Sverige en anropssignal hör hemma med hjälp av distrikssiffran. Men mer globalt så har jag ingen aning om vad 0 i R0MIR har för betydelse, jag vet inte ens om det representerar ett disrikt. UDH i min signal är unikt för mig i prefixserien SM. På 90-talet var det unikt för mig som radioamatör för då fanns endast SM-prefixet för privatpersoner. Idag är det annorlunda.

Det här QSL-kortet från R0MIR är ett utav dem jag fått som jag uppskattar mest. Anropssignalen R0MIR användes av ryska kosmonauter på rymdstationen MIR. De ifyllda fälten på kortets baksida är en kvittens från de som står för R0MIR att vi 1995-01-08 13:30 UTC hade en tvåvägsförbindelse med packetradio på 2 metersbandet (144-146MHz). Packetradio är en modulering/demodulering mellan data och ljud för dataöverföring via radio. Jag hade alltså en dator kopplat till ett packerradio-modem kopplat till min radio. I datorn skrev jag meddelanden som skickades till kosmonauten på MIR. Denne hade likande utrustning hos sig och skrev svar tillbaka till mig. Som en chat kan man säga. År 1995 tyckte jag detta var jättehäftigt att jag, utan inblandning av Internet/telefonnät eller något annat, kunde etablera direktkontakt med någon ute i rymden! Enbart MIR i sig var banbrytande och otroligt facsinerande! Det var inte helt enkelt att lyckas heller, för uppe i MIR fick man in signaler från många stationer samtidigt på samma frekvens.

År 2001 lät man MIR (utan bemanning) falla tillbaka genom atmosfären. De delar som inte brann upp landade i havet. De som tjänstgjorde på MIR hade nog en spännande tillvaro! Ibland allt för spännande med kabelbränder, strömavbrott och problem med generering av syre.

(Detta bloginlägg räknas som nummer 03 av 53 i Blog53.)

May 142013
 

********** OBS! **********
Via länken nedan når ni ett inlägg med bilder på hus tavlan med spårkartan ser ut idag. De som visas i detta inlägg byttes för rätt länge sedan. Jag dock att spårens dragning är oförändrat så det kanske bara är kosmetiskt.
Spårkarta Karlbergsparken v.2
********** OBS! **********

Här är foton på spårkartorna i Karlbergsparken. Som ni ser så har man maximerat nyttjandet av Karlbergs marker. Alla olika skyltade sträckningar går ihop här och var. Så som stigarna delas mellan spåren blir det väldigt många stigkorsningar. Men vill man hålla en sträckning så noga som möjligt t.ex. för att hålla reda på hur långt man sprungit så är det inte svårt för skyltningen är bra. Området är rätt flackt med några små backar här och var.

-4661
-4659
-4657
-4654
-4652